HIV EN DE NIEREN

Je weet wat je virale lading is maar weet je ook hoe je zorgt voor je nieren?

In welke stadium van je hiv-traject je ook zit, hier vind je informatie over hoe je jouw nieren kunt controleren en gezond kunt houden.

Lees hier meer over:

 • De functie van de nieren
 • Welke factoren invloed kunnen hebben op de gezondheid van de nieren en hoe je jouw nieren zo gezond mogelijk kunt houden
 • Echte verhalen over leven met hiv en waarom het belangrijk is om je nieren in de gaten te houden
 • Risicofactoren en wat je kunt doen als je al een nierziekte hebt

Ga naar Wat moet ik vragen? voor tips en een downloadformulier met vragen die je kunnen helpen om je volgende afspraak voor te bereiden en nuttige vragen te stellen.


Wat moet ik weten?

WAT MOET IK WETEN?

30% van de mensen die leven met hiv, vertoont tekenen dat hun nieren niet normaal werken. Dat is meer dan de algemene bevolking, maar het is niet alleen een gevolg van het virus. Leeftijd, levensstijl, familiegeschiedenis, geneesmiddelen en andere infecties of chronische ziektes kunnen allemaal een negatieve invloed hebben op de gezondheid van de nieren.

WAARDOOR KOMT DAT?

 • Enkele traditionele risicofactoren voor nierziekte, vooral roken en intensief gebruik van alcohol en recreatieve drugs, komen vaker voor bij mensen met hiv
 • Een hoge bloeddruk en diabetes, aandoeningen die vaak voorkomen bij mensen met hiv, zijn ook belangrijke risicofactoren voor nierproblemen
 • Bepaalde hiv- en niet-hiv-geneesmiddelen kunnen gezonde nieren verzwakken. Zorg ervoor dat je jouw zorgteam laat weten welke geneesmiddelen, supplementen en recreatieve drugs je gebruikt naast jouw hiv-medicatie.
 • Als je hepatitis C hebt, kan dit invloed hebben op je risico op nierproblemen
 • Wanneer hiv slecht wordt behandeld, kan het virus zich verspreiden en vermenigvuldigen in de niercellen en leiden tot nierschade, bekend als hiv-geassocieerde nefropathie of HIVAN (nefropathie is een medische term die wordt gebruikt om schade aan de nieren te beschrijven)

Het goede nieuws is dat de nieren van mensen met hiv regelmatig gecontroleerd worden, zodat zelfs de vroegste stadia van nierziekte kunnen worden opgespoord.

Praat met je zorgteam over:

 • Betere keuzes in je levensstijl. Er zijn veel veranderingen die je kunt invoeren om het risico om nierziekte te ontwikkelen te verminderen
 • Hoe goed je hiv wordt behandeld. Een ondetecteerbare virale lading zal je risico op niercomplicaties helpen verminderen
 • Je bloeddruk- en bloedsuikerspiegelresultaten. Je kunt onze pagina’s over he hart and diabetes lezen om meer te weten te komen over preventie en behandeling.
 • Of je hiv-medicatie invloed heeft op de goede werking van je nieren
HIV, TAKING CONTROL AND WHY KIDNEY HEALTH IS SO IMPORTANT
Wat is de functie van de nieren?

WAT IS DE FUNCTIE VAN DE NIEREN?

De nieren spelen een belangrijke rol om je gezond en goed te voelen. Ze verwijderen afvalstoffen uit het lichaam, onderhouden de vochtbalans, regelen de bloeddruk en houden de zout- en mineralengehaltes in het bloed in evenwicht. Als de nieren niet meer zo goed werken zoals ze zouden moeten doen, dan kunnen ze deze functies niet meer goed uitoefenen en dat kan na verloop van tijd leiden tot ernstige gezondheidsproblemen.

Los van hiv gaan de meeste lichaamsfuncties geleidelijk achteruit in de loop van ons leven. De nieren vormen hierop geen uitzondering.

1 DIAGNOSE, 5 NIERSTENEN EN EEN ONOPHOUDELIJKE INNERLIJKE KRACHT
Kan hiv nierziekte veroorzaken?

KAN HIV NIERZIEKTE VEROORZAKEN?

Nierziekte komt vaker voor bij mensen met hiv, maar dat komt niet alleen door het virus. Leeftijd, levensstijl, familiegeschiedenis, geneesmiddelen en andere infecties of chronische ziektes kunnen de gezondheid van de nieren aantasten.

Het goede nieuws is dat een ondetecteerbare virale lading het risico op nierziekten helpt te verminderen. Je zorgteam zal regelmatig controleren hoe goed je nieren werken. Eenvoudige veranderingen in de levensstijl kunnen er ook voor zorgen dat je nieren goed blijven werken terwijl je ouder wordt.

HEB IK EEN VERHOOGD RISICO?

Je kunt een verhoogd risico hebben als:

 • Je familieleden hebt met nierproblemen
 • Je een zwarte etnische afkomst hebt
 • Je slechte voeding eet en/of geen fysieke activiteit uitoefent
 • Je veel alcohol drinkt en/of rookt
 • Je recreatieve drugs gebruikt
 • Je een hoge bloeddruk en/of diabetes hebt
 • Je virale lading (de hoeveelheid hiv in je bloed) hoog is
 • Je een infectie met hepatitis C hebt
 • Je veel geneesmiddelen neemt

Praat met je zorgteam over welke keuzes je in je levensstijl kunt maken om zorg te dragen voor je nieren en over de resultaten van je routinetests.

WAT ALS IK AL EEN NIERZIEKTE HEB?

Een nierziekte bij mensen met hiv kan goed worden behandeld. Je kunt doorverwezen worden naar een nefroloog voor aanvullend advies. Behandelingsopties kunnen sterk verschillen, afhankelijk van de oorzaak (of oorzaken) van de nierziekte van een persoon en van andere gezondheidsproblemen.

Enkele behandelingsopties zijn:

 • Kritisch naar de keuzes in je levensstijl kijken: je voeding veranderen, meer bewegen, minder alcohol drinken, minder roken en minder recreatieve drugs gebruiken kunnen helpen om het risico op nierziekte te verminderen en de bloeddruk te verlagen
 • span style="line-height:108%">Je hiv-geneesmiddelen opnieuw beoordelen: sommige hiv-geneesmiddelen worden door de nieren afgebroken (verwijderd) en kunnen leiden tot verdere nierproblemen
 • Andere geneesmiddelen die je neemt, herbeoordelen, omdat ze de werking van je nieren kunnen aantasten

Praat met je zorgteam over welke veranderingen je kunt doorvoeren en als je je zorgen maakt over welke invloed jouw geneesmiddelen hebben op de gezondheid van je nieren.

SNELLE QUIZ
Recreatieve drugs kunnen gezonde nieren verzwakken

Onjuist

Juist

10
TIPS
OM TE ZORGEN VOOR JE GEZONDHEID
 1. Eet gezond en evenwichtig
 2. Drink veel water
 3. Zorg voor voldoende beweging.
  Dat vermindert het risico op diabetes en behoudt een gezonde bloeddruk
 4. Rook niet
  Of zoek manieren om minder te roken
 5. Drink geen overmatige hoeveelheden alcohol
  Of vraag om hulp om minder te gaan drinken
 1. Vraag je zorgteam naar de resultaten van je nierfunctietest
 2. Vraag je zorgteam welke invloed je hiv-medicatie heeft op je nieren
 3. Laat je testen op hepatitis C.
  Als je positief getest bent, bespreek dan je opties met je zorgteam
 4. Laat je zorgteam weten of je steroïden of straat-/recreatieve drugs gebruikt
  En vraag hulp om minder te gebruiken of ermee te stoppen
 5. Download apps die je kunnen helpen om je gezondheid te controleren
  Bijvoorbeeld door je voedingsgewoonten bij te houden of voor ondersteuning bij het stoppen met drinken